WERELDWATERSCHAARTE

Stel je voor dat je de kraan opendraait en bruine soep druppelt in je gootsteen. Veel mensen in Europa kunnen zich dit scenario niet eens voorstellen, maar het wereldwijde watertekort is een reëel probleem – ook in Duitsland. Meer dan tweederde van onze planeet is bedekt met water, en toch zullen we in de toekomst steeds meer te kampen hebben met een gebrek aan drinkwater. Dit komt vooral doordat de temperaturen op aarde stijgen door klimaatverandering. Dit leidt lokaal tot droge periodes, periodes van droogte en extreme weersomstandigheden, die in veel regio's leiden tot een dalende grondwaterstand. Daarbij komt nog de vervuiling van het weinige drinkwater door verontreiniging door chemische middelen uit de industriële productie en de landbouw. Bovendien komt er steeds meer afval in onze meren, rivieren en oceanen terecht: volgens BUND belandt er elk jaar tussen de acht en twaalf miljoen ton afval in de wateren. Tegen 2050 zou er meer plastic in de oceaan kunnen zijn dan vis. Het resultaat is een toename van wereldwijde watertekorten en acute waterverontreiniging.

status quo

Dit is de huidige status van de wereldwijde watervoorraden:

✗ Wereldwijd hebben 2,2 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater.
Bijna de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden die naar verwachting minstens één maand per jaar waterschaarste zullen ervaren . Volgens het World Water Report 2018 zullen dat er in 2050 ongeveer 5,7 miljard zijn.
4,2 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen.

SAMEN TEGEN WATERTEKORT

Water beschermen is onze missie. Naast het verantwoord gebruik van water in het dagelijks leven, omvat dit ook de eerlijke verdeling van watervoorraden wereldwijd en adequaat educatief werk dat voorkomt dat onhygiënische leefomstandigheden leiden tot ziekten en sterfgevallen. Ons waterinitiatief GOOD WATER PROJECTS is gebaseerd op een VN-resolutie waar we ons sinds 2014 aan houden: "Het recht op veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is een mensenrecht."

ons
initiatief

Ons initiatief wordt voor 100% gefinancierd uit de opbrengst van onze verkopen.

In samenwerking met internationale ngo's en partners zoals Viva con Agua zetten we ons in om waterlichamen te beschermen als onderdeel van ons initiatief, terwijl we tegelijkertijd water brengen naar degenen die het het meest nodig hebben en die al door watertekorten worden getroffen. We hechten bijzonder veel belang aan een holistische benadering en een dialoog op ooghoogte die echt langetermijnoplossingen bevordert.

Ontdek meer projecten

UW BIJDRAGE

Wanneer u een product bij ons koopt, neemt u actief deel aan ons initiatief voor waterbesparing: 1 procent van de netto-omzet wordt direct geïnvesteerd in GOOD WATER PROJECTS. Je ondersteunt onze missie om watervervuiling tegen te gaan, meer mensen toegang te geven tot schoon drinkwater en je helpt mensen zichzelf te helpen. De mensen in landen die nu al het hardst getroffen zijn door watertekorten kunnen in de toekomst de projecten zelfstandig voortzetten, er worden nieuwe banen gecreëerd, wat de lokale economie versterkt.

Ontdek onze producten