Wereld Oceanen Dag 2019

Sinds 2009 vieren de Verenigde Naties 8 juni als Wereldoceanendag om de aandacht te vestigen op de bedreigingen van de wateren. Want hoewel ongeveer 70% van het aardoppervlak bedekt is met water en onze oceanen tot 97% van de watervoorraden in de wereld bevatten, behoren ze nog steeds tot de minst beschermde gebieden op aarde - ook al zijn ze essentieel voor ons mensen. De mariene flora produceert bijvoorbeeld ongeveer 70% van de zuurstof die we elke dag inademen. Met het wereldwijde jubileum komen de VN nu in actie: in 2020 moeten er voor minimaal 10% van het zeeoppervlak beschermde gebieden zijn ingericht.

De oceanen verdrinken in plastic 

Wij mensen zijn een van de grootste bedreigingen voor onze oceanen. Volgens NABU komt er jaarlijks tot 10 miljoen ton afval in onze wateren terecht. Naar schatting 8 miljoen ton hiervan is plastic afval, waarvan sommige tot 600 jaar nodig hebben om te ontbinden. Volgens UNEP drijven er tot 18.000 stukjes plastic per vierkante kilometer op het zeeoppervlak. Als we niets doen, zal er tegen 2025 naar verwachting ongeveer een ton plastic zijn voor elke drie ton vis - en tegen 2050 zou er meer plastic afval dan vis in onze oceanen zijn. Het afval kost nu al het leven aan 100.000 zeezoogdieren en een miljoen zeevogels per jaar. Daarnaast zijn er de minuscule, microplastic deeltjes die bijna onherkenbaar zijn voor het oog. Kleine plastic deeltjes die niet alleen in ons eigen lichaam terechtkomen, maar ook in de waterkringloop, bijvoorbeeld via conventionele cosmetica. 

Eén oceaan, één klimaat 

Ons wateroppervlak absorbeert ongeveer een derde van de koolstofdioxide die wereldwijd wordt uitgestoten. Dit leidt voortdurend tot verzuring van de zeeën, wat niet alleen zeedieren en kleine wezens treft, maar ook het hele oceanische systeem. Wetenschappers vermoeden dat dit een van de redenen is waarom koralen op veel plaatsen afsterven. En omdat enorme hoeveelheden warmte in onze zeeën worden opgeslagen en met de zeestromingen worden verspreid, draagt ​​elk van onze oceanen rechtstreeks bij aan het klimaat. 

Ontdek ons SKINCARE assortiment