Water verbindt met alles

Interview met Daniella Bostrom Couffe, communicatiemanager UN-Water

Sinds 1990 is het doel van UN-Water geweest om alle water- en sanitatieprogramma's in de Verenigde Naties te coördineren om universele toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen wereldwijd te garanderen.

Tot op heden hebben dankzij UN-Water 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot verbeterd drinkwater. Toch is er nog veel te doen: zelfs vandaag de dag heeft 30% van de wereldbevolking geen veilig drinkwater en heeft 60% geen toilet of een toilet dat niet voldoet aan de sanitaire eisen. Een van de redenen voor deze grote uitdagingen is dat water niet hoog op de mondiale agenda staat. Daarom viert UN-Water elk jaar op 22 maart Wereldwaterdag. Dit jaar draait alles om het thema "Water voor de Natuur". 

interview

Wat is het hoofddoel van UN-Water? 

UN-Water coördineert het werk van alle water- en sanitatieprogramma's in de Verenigde Naties. Het uiteindelijke doel is te zorgen voor wereldwijde toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor alle mensen en duurzaam beheer van ons water. 

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van UN-Water tot nu toe? 

Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot beter drinkwater. De landen hebben enorme inspanningen moeten leveren om dit te kunnen garanderen. Toch is er nog veel te doen. Ook vandaag de dag beschikt 30% van de wereldbevolking niet over veilig drinkwater en heeft 60% geen toilet of een toilet dat niet voldoet aan de sanitaire eisen. Een andere grote uitdaging is de wereldwijde duurzame watervoorziening: hoe zorgen we ervoor dat dit werkt met een groeiende bevolking en een aandeel van 70% in het wereldwijde waterverbruik voor de landbouw? Een van de redenen voor deze grote uitdagingen is dat water niet hoog op de mondiale agenda staat. Daarom heeft UN-Water er onlangs voor gezorgd dat duurzaam beheer van water en sanitatie topprioriteit heeft als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. De Agenda is een actieplan voor alle VN-lidstaten om de wereld eerlijker en duurzamer te maken. 

Wat was de grondgedachte achter Wereldwaterdag? 

Het belangrijkste idee van Wereldwaterdag is om mensen voor te lichten over waterkwesties. Alleen zo kunnen maatregelen voor de veranderingen worden genomen. In de loop der jaren heeft de dag zich echter ook ontwikkeld tot een internationaal feest, met tal van evenementen die plaatsvinden in vele landen over de hele wereld. 

Wat staat er gepland voor Wereldwaterdag 2018 en daarna? 

Op Wereldwaterdag staat elk jaar een ander thema centraal. Hierdoor kunnen mensen diep ingaan op een specifiek onderwerp. Dit jaar draait alles om het thema natuur. Wist je bijvoorbeeld dat we al veel actuele waterproblemen kunnen oplossen met voorbeelden uit de natuur? Hiervoor hebben we een aantal evenementen gepland, waaronder het World Water Forum in Brazilië en het VN-hoofdkwartier in New York, waar we een foto-expositie gaan tonen. Volgend jaar gaan we in op water en sanitatie als mensenrecht voor vluchtelingen en in 2020 gaan we het hebben over water in relatie tot klimaatverandering. 

Denk je dat mensen zich echt bewust zijn van problemen als schaarste of droogte? Wordt hier genoeg over gesproken? 

Ik denk dat het afhangt aan wie je het vraagt. Iedereen uit een land met droogte, zoals Afrika of het Midden-Oosten, zal de problemen goed kennen. Iemand uit Noord-Europa daarentegen, uit een land met veel water, zal er waarschijnlijk minder over nadenken. Ik denk dat veel mensen nog niet hebben begrepen dat water alles met elkaar verbindt. Laat me je een voorbeeld geven: als huishoudens toegang hebben tot water, betekent dit automatisch dat kinderen naar school kunnen in plaats van uren te moeten lopen om water te halen voor het gezin. Het betekent ook dat vrouwen minder tijd aan de watervoorziening hoeven te besteden en deze tijd kunnen gebruiken om hun werk uit te voeren. Of als huishoudens toiletten hebben, dan heeft dat niet alleen impact op de menselijke waardigheid, maar ook op gezondheid en veiligheid. Omdat gezinsleden geen vuile toiletten met de gemeenschap hoeven te delen of zelfs buiten hun behoeftes hoeven te doen. Want ontlasting buitenshuis is niet alleen een probleem vanwege de bacteriën uit menselijke uitwerpselen, maar betekent ook een serieus risicopotentieel voor vrouwen: veel vrouwen die geen toegang hebben tot veilige toiletten wachten vaak tot het donker wordt om dan samen in groepen te ontlasten. doe dit op zijn beurt om jezelf te beschermen tegen aanranding. 

Water is uw dagelijkse bezigheid, wat betekent water voor u persoonlijk? 

Water is erg belangrijk voor mij omdat ik me al geruime tijd met dit onderwerp bezighoud. Ik probeer mijn kinderen te leren hoe gelukkig we zijn om in een land te leven waar we toegang hebben tot water en toiletten en waar genoeg water is om ons voedsel te verbouwen. En ik probeer ze te onderwijzen over de ongelijkheden die water veroorzaakt. Bijvoorbeeld voor meisjes en vrouwen, vluchtelingen, inheemse volkeren of mensen met een handicap. 

Welk waterfeit baart je het meeste zorgen? 

Moeilijke vraag. We hebben net een campagne rond afvalwater afgerond die het hele jaar door loopt. Wat mij het meeste zorgen baart, is dat 80% van ons afvalwater onbehandeld in het milieu terechtkomt. Dit veroorzaakt milieuvervuiling, waarvan we de gevolgen en omvang nog niet kunnen inschatten. 

Wat doe jij persoonlijk om water te besparen? 

Je kunt altijd meer doen. Maar ik probeer elke dag kleine dingen te doen: ik draai de kraan dicht als ik mijn tanden poets, doucht vaker dan dat ik in bad ga en drink zelden flessenwater. Dit voorjaar heb ik een familieproject gepland: we gaan een waterpomp installeren waarmee we onze planten water kunnen geven met regenwater in plaats van met kraanwater. Mijn kinderen zullen het geweldig vinden. 

Wat vind je van campagnes als #WATERLOVER? 

Ik denk dat alle campagnes die een duurzame voorziening van schoon water en sanitaire voorzieningen bevorderen, belangrijk zijn. 

Zou jij jezelf een #WATERLOVER noemen? 

Ja. We moeten van ons water houden en het beschermen. 

Welke kop over water zou je in de toekomst willen lezen? 

WATER EN SANITAIR VOOR IEDEREEN! 

Ontdek ons SKINCARE assortiment