De wereld kampt met waterstress

"Waterschaarste is de grootste crisis waar niemand over praat", zei Andrew Steer, CEO van het World Resource Institute in zijn recente publicatie. Want volgens de laatste studie hebben 17 landen wereldwijd al te kampen met extreem hoge waterstress en verbruiken ze dus jaarlijks meer dan 80 procent van hun beschikbare grond- en oppervlaktewater. Dit zijn bijvoorbeeld Qatar, Israël, Libanon en Iran. Een kwart van de wereldbevolking leeft dan ook al in regio's met extreem hoge waterschaarste. De zichtbare gevolgen zijn volgens de WRI-baas nu al voedselcrises, migratie en financiële instabiliteit. Daarnaast zal de situatie volgens WRI-onderzoekers de komende decennia verslechteren door de groeiende wereldbevolking. 

Europese waterschaarste 

De waterstressatlas toont ook 27 andere risicolanden, zoals Cyprus, Spanje en Portugal. Hieruit blijkt dat water ook in Europa langzaam schaarser wordt – volgens de WRI hebben in totaal zeven EU-landen al te kampen met hoge waterschaarste. Van daaruit wordt jaarlijks 40 tot 80 procent van de beschikbare grondstoffen gewonnen. En ook al kunnen we ons in Duitsland nauwelijks voorstellen dat water door klimaatverandering en hittegolven een luxegoed zou kunnen worden, de concurrentie om de grondstof neemt ook in dit land toe. Duitsland staat momenteel op de 62e plaats in de middelste categorie, maar sommige regio's in Duitsland hebben al te kampen met hoge waterschaarste, zoals Bremen, Leipzig of Stuttgart. De gegevens van 189 landen wereldwijd werden geëvalueerd. Welke gebieden zijn getroffen en hoe erg, kunt u hier vinden . 

Ontdek ons SKINCARE assortiment