De reden waarom

Een persoonlijke uitwisseling is voor ons enorm belangrijk. Daarom hebben we de afgelopen dagen de tijd genomen om u direct te woord te staan ​​en zoveel mogelijk open vragen over werken met Beiersdorf te beantwoorden. De beweegredenen en de meest centrale vragen en antwoorden willen we graag met je delen op onze blog.

Wat is de motivatie om met Beiersdorf samen te werken? 

Onze samenwerking roept natuurlijk vragen op, dat begrijpen we volkomen. We voeren sinds 2011 campagne voor waterbescherming - in een tijd waarin praten over de bescherming van hulpbronnen nog niet "in de mode" was. Met onze missie hebben we in de loop der jaren veel bereikt en veel impulsen kunnen geven. Daar zijn we enorm trots op. In deze tijd hebben we als merk (en ook als team) ups en downs meegemaakt. Nadat onze oprichter en directeur twee jaar geleden plotseling overleed, moesten we eerst bij elkaar komen en opstaan ​​- een zeer intensieve fase die we gelukkig onder de knie hebben. Maar we wisten ook altijd dat we wilden blijven groeien om onze missie en ons doel te realiseren: water beschermen, besparen en doneren. We zijn er altijd van overtuigd geweest dat elke impuls, hoe klein ook, een groot verschil kan maken. En we zetten veel van deze impulsen helemaal zelf in. Onze claim als start-up en klein bedrijf is altijd geweest om een ​​verschil te maken en een pioniersrol te spelen voor de "groten". En zonder concurrentie, zonder ellebogen en zonder haat. Voor ons was de oplossing altijd eerst klein dan groot - en niet tegen. 

We zijn ervan overtuigd dat de problemen van onze tijd opgelost kunnen worden als we er samen aan werken. De weg die wij met deze samenwerking inslaan is voor ons een mogelijke weg die je als jong bedrijf kunt inslaan. Je zou ons pad kunnen zien als een soort "veldtest" om iets van binnenuit in beweging te brengen - om de impulsen als het ware van binnenuit te laten werken. Om dit te laten werken, is het essentieel dat we onze onafhankelijkheid en focus behouden, aangezien dit de enige manier is waarop dit project voor beide partijen kan werken. En we willen dat dit "pilootproject" werkt en we willen samen het verschil maken. Daarom hebben we ons gecommitteerd om samen met Beiersdorf te werken aan oplossingen voor duurzamer handelen en om gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven te ontwikkelen op het gebied van klimaatbescherming en het behoud van hulpbronnen. Omdat ons verklaarde doel is om een ​​win-win-win-oplossing voor alle partijen te creëren. Met andere woorden, waar niet alleen beide partners baat bij hebben, maar ook de maatschappij en het milieu. Om deze claim waar te maken gaan we in gezamenlijke en reguliere denktanks werken aan concrete maatregelen. 

En waarom in het bijzonder Beiersdorf? Omdat we denken dat het traditionele Hamburgse bedrijf andere waarden vertegenwoordigt dan veel andere bedrijven. En nee, we zijn het niet eens met alle beslissingen van dit bedrijf – dat hoeven we ook niet te doen. Maar met veel dingen, zoals de inzet voor duurzaamheid. En alles waar we het niet mee eens zijn, willen we proberen uit elkaar te halen. We geloven in hun verlangen om van ons te leren. En juist daarom zijn we ervan overtuigd dat we samen veel hele goede en juiste projecten in de richting van duurzaamheid zullen creëren. En kunnen zo ons grootste doel bereiken: onze boodschap en ons doel voor het thema water nog groter en mondialer maken. 

Voor alle overige vragen over de medewerking van STOP THE WATER WHILE USING ME! en Beiersdorf kunnen te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: hello@stop-the-water.com 

 

Ontdek ons SKINCARE assortiment