Ons nieuwe waterproject TREE FOR DROP

Gezonde oceanen zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering, aangezien ze een van de belangrijkste CO2-putten in ons ecosysteem zijn - bescherming ervan is dus essentieel. Tegelijkertijd is de CO2-uitstoot je natuurlijke vijand, want terwijl onze wateren steeds warmer worden dankzij de opwarming van de aarde, absorberen ze ook ongeveer een derde van de uitgestoten koolstofdioxide. Dit leidt tot hun eigen permanente opwarming en verzuring - en dus tot drastische gevolgen voor het milieu en de levende wezens.

Vooral bossen leveren op dit moment een belangrijke bijdrage aan klimaat- en waterbescherming. Want terwijl ze ook aanzienlijke hoeveelheden CO2 opslaan, dienen bosbodems ook als natuurlijke waterreservoirs en vergroten ze de grondwatervoorraad. Bovendien fungeren ze als reinigings- en filtersysteem en zorgen zo voor permanent schoon drink- en grondwater. 

En dat is precies waarom we ons nu inzetten voor onze natuurlijke klimaatbeschermers: samen met onze partnerorganisatie ClimatePartner beginnen we met het brengen van licht in de duisternis van onze eigen CO2-uitstoot. Daarbij verlichten we elke stap van onze productie en ons bedrijf en brengen zo transparantie in onze volledige CO2-voetafdruk - op deze manier kunnen besparingen worden gedefinieerd en wijzigingen worden aangebracht. Helaas hebben we nog steeds onvermijdelijke emissies, die we permanent compenseren met behulp van erkende en gecertificeerde klimaat- en waterbeschermingsprojecten. Terwijl we dus in de eerste bocht ons compleet maken Serie waterloze verzorging als klimaatgeneutraliseerd ondersteunen we ook een nieuw, opwindend waterbeschermingsproject met ons wereldwijde initiatief GOOD WATER PROJECTS : TREE FOR DROP. 

BOMEN PLANTEN VOOR ONBEPERKTE DROPS 

Met ons nieuwe waterbeschermingsproject TREE FOR DROP willen we een holistische en toekomstgerichte bijdrage leveren en zo een blijvende positieve impact op ons klimaat creëren. Het project is opgedeeld in twee afzonderlijke klimaatprojecten: 

Project Ecomapuá in het noordoosten van Brazilië

Het project dient ter bescherming van bijna 90.000 hectare Amazone-regenwoud in Pará, Brazilië. In Pará bevindt zich een bijzonder en heel eigen ecosysteem, de "Várzea" aan de monding van de Amazone. Als transportader bevordert de Amazone landbouw en veeteelt, wat op zijn beurt resulteert in ontboste gebieden. Het Ecomapuá-project beschermt het bos en verbiedt commerciële houtkap. Daarnaast biedt het meer dan 90 lokale families een alternatieve bron van inkomsten, bijvoorbeeld door handel in populaire superfoods zoals açaí-fruit. Naast de twee SDG's "13 maatregelen voor klimaatbescherming" en "15 land op leven", ondersteunt het project onder meer de strijd tegen honger, de bouw van scholen, het creëren van meer dan 300 fatsoenlijke banen en de bevordering van lokale economische groei. Op deze manier levert het project een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van een van de armste regio's in Brazilië en is daarom niet alleen gecertificeerd met de Verified Carbon Standard maar ook met de Social Carbon Standard. 

Bebossingsproject met de Duitse Bosbeschermingsvereniging

Daarnaast zijn wij betrokken bij de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eV voor de permanente herbebossing van regionale bossen. In het bijzonder, in een campagne die verband houdt met onze "Unlimited Impact"-campagne, planten we een boom voor elk verkocht klimaatneutraal Waterless-product - en op deze manier willen we in de loop van dit jaar 1.000 nieuwe zaailingen financieren. Daarnaast verdubbelt onze nieuwe partner Beiersdorf onze waterbeschermingscampagne en plant nog eens 1.000 bomen via hun projectpartner Drinkwater Forest eV. Het gevestigde Hamburgse bedrijf heeft de afgelopen jaren niet alleen de duurzame aanplant van tienduizenden zaailingen gefinancierd, maar ook geholpen met enkele gebieden. 

DRUPPEL VOOR DRUPPEL VOOR KLIMAATVERANDERING 

Met ons nieuwe waterbeschermingsproject zetten we de eerste stap in onze droom van een klimaatpositieve toekomst. Want naast het garanderen van een permanente CO2-opslag en de bescherming van belangrijke bosgebieden, zullen we dankzij de herbebossing van onze eerste 2.000 zaailingen jaarlijks zo'n 300.000 liter schoon drinkwater kunnen genereren. In de toekomst zijn we van plan nog veel meer bomen te planten - en zo een blijvende positieve impact te hebben op onze klimaat- en waterbescherming. 

Ontdek ons SKINCARE assortiment