Interview Afvalvrije oceanen

Interview met Letitia Floria Communicatiemanager van Waste Free Oceans.

Wat is het hoofddoel van Waste Free Oceans? Wat maakt uw ngo speciaal en wanneer is deze opgericht? 

Het primaire doel van Waste Free Oceans is het verminderen van de wereldwijde impact van oceaanvervuiling. Door vissers, recyclers, fabrikanten en beleidsmakers te mobiliseren, wil de WFO het zwerfvuil op zee verminderen, recyclen, herverwerken en uiteindelijk hergebruiken, en zo de impact op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen verminderen. Tot de hoofdtaken van de WFO behoren het uitvoeren van opruimacties in het water en op het strand en politieke ondersteuning. Daarnaast wordt er ingezet om het ingezamelde plastic om te zetten in nieuwe en innovatieve producten in een circulaire economie door samenwerking met geselecteerde partners. Waste Free Oceans werd in 2011 opgericht als een initiatief van de Europese kunststofindustrie om de groeiende bezorgdheid over de vervuiling van onze wateren aan te pakken. Inmiddels heeft WFO zich ontwikkeld tot een onafhankelijke, wereldwijd opererende organisatie die wordt gefinancierd door publieke donaties, projectsamenwerking en corporate partnerships. 

Waarom is waterverontreiniging zo'n belangrijk probleem voor ons allemaal? 

De impact van plastic op ons mariene ecosysteem is duidelijk: we hebben allemaal beelden en video's gezien van schildpadden en dolfijnen die verstrikt raken in afgedankte visnetten en plastic verpakkingen - dit kan leiden tot verwondingen, wurging en in het ergste geval zelfs de dood van de wezens. Bovendien kunnen bepaalde kunststoffen schadelijke chemicaliën bevatten, zoals vlamvertragers, bisfenol A (BPA) en ftalaten, waarvan is aangetoond dat ze allemaal potentiële kankerverwekkende stoffen zijn (stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken), zelfs bij lage doses. Uiteindelijk, terwijl ze zich een weg banen door de voedselketen, brengen ze ook schade toe aan de consumenten zelf, dat wil zeggen aan ons mensen. Het is duidelijk dat de hoeveelheid plastic die in onze oceanen terechtkomt, moet worden verminderd, evenals het afval dat tegenwoordig in onze oceanen aanwezig is. Nu er steeds meer plastic afval in ons milieu terechtkomt, moet het worden gebruikt voor de winning van hulpbronnen om nieuwe plastic producten te maken. 

Ze werken met een "waste-to-value" systeem. Wat betekent dat? 

In plaats van door te gaan met het maken van meer plastic producten door natuurlijke hulpbronnen te ontginnen, werken we volgens het principe van de circulaire economie, gebruikmakend van wat er vandaag al in onze oceanen beschikbaar is. Daarom werken we samen met bedrijven die onze duidelijke missie delen om onze hulpbronnen intelligent te gebruiken en het milieu te beschermen. Het ingezamelde afval wordt vervolgens verder verwerkt en naar een lokale recycler gestuurd voor sortering, reiniging en omzetting in polymeerpellets. De kunststofkorrels worden vervolgens gecombineerd met andere polymeren tot een nieuw, hoogwaardig product. Onze partners ontwikkelen vervolgens het eindproduct en brengen het op de markt. 

Hoe werkt uw "Trash Catcher"-systeem? 

Ontwikkeld en gepatenteerd door een voormalige visser - die ook werd erkend door de Legion D'Honneur door de Franse regering voor zijn werk bij het opruimen van olielozingen - worden de sleepnetten met succes door tal van regeringen gebruikt als het leidende instrument in de strijd tegen zware vervuiling in Frankrijk gebruikte wateren. De "Trash Catcher" kan worden gesleept met boten van verschillende afmetingen of, als het water een rivier is, statisch in het water worden geplaatst. Alle lokale partners zijn dienovereenkomstig getraind in het gebruik van het netwerk. De sleepnet kan worden gebruikt in golven tot 1,2 meter. Dankzij zijn flexibiliteit en sterk drijfvermogen kan hij zich perfect aanpassen aan het zeeoppervlak. Boten met een lengte van 8-9 meter kunnen de sleepnetten zelfs tot op het derde niveau van de schaal van Beaufort bevaren. 

Hoe zorg je ervoor dat flora en fauna niet beschadigd raken? 

Bij de ontwikkeling van de "Trash Catcher" is ervoor gezorgd dat alleen "drijvend afval" van het wateroppervlak wordt gevist, waardoor de mate waarin de waterfauna kan worden aangetast, tot een minimum wordt beperkt. Daardoor dringt het sleepnet slechts 70 cm in de waterkolom (de rest wordt ondersteund boven de waterlijn). Bovendien varen de vissersvaartuigen die de trawls bedienen met zeer lage snelheden van gemiddeld 6 knopen per uur. 

Welk type plastic is het meest waardevol voor hergebruik? 

Vistuig (zoals visnetten) vormt een groot deel van het afval dat in waterlichamen wordt gegenereerd en kan dankzij het materiaal worden verwerkt tot bijzonder hoogwaardige gerecyclede grondstoffen die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. 

Wat is de volgende stap na het verzamelen van de "Ocean Plastics"? Hoeveel plastic moet er meestal worden gesorteerd? 

De ingezamelde plastics gaan vervolgens naar verwerkers, die het afval recyclen en er duurzame producten van maken. De kosten hiervoor worden gedragen door de partnerbedrijven of verwerkers om zo een duidelijk signaal af te geven voor verantwoord gebruik van middelen. Zo werd zeeplastic van de Portugese verwerker Logoplaste samen met de wasmiddelfabrikant Ecover verwerkt en omgevormd tot een nieuwe fles. Vooral bedrijven die veel verpakkingen gebruiken, tonen tegenwoordig steeds meer interesse in het gebruik van gerecycled materiaal - een goed geïnformeerde en milieubewuste klantenkring speelt daarbij zeker een rol. 

Met welke partners werk je samen? 

Waste Free Oceans verenigt visserij, kunststofindustrie en verwerkers met als doel het verminderen van plastic afval in zee en het hergebruiken voor nieuwe producten. Vissers verzamelen zogenaamde "spooknetten", plastic flessen en ander plastic afval, recyclers sorteren en reinigen het afval en bedrijven recyclen de grondstof tot een nieuw product. 

In welke landen werkt uw netwerk en hoe worden ze geselecteerd? 

Het WFO-netwerk is verspreid over Europa, Amerika, Azië en Turkije. De "hotspots", d.w.z. gebieden met een hoge dichtheid aan zwerfvuil op zee, worden geïdentificeerd door onze lokale partners. Tot de eerdere inzamelpunten behoren bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Nederland, Cyprus, Oostenrijk, Hongarije, Denemarken, Bulgarije, Turkije, Hongkong, Brazilië en de Dominicaanse Republiek. We werken daarbij nauw samen met de lokale vissers, die het hele jaar door vaak op pad zijn en daardoor een goed overzicht hebben van de vervuiling in hun regio. Hun vertrouwdheid met de lokale watercondities en de nodige technische kennis en tools maken hen tot onze ideale partners. 

Over welke feiten over waterverontreiniging maakt u zich het meest zorgen? 

De Ellen MacArthur Foundation heeft aandacht gevraagd voor het feit dat jaarlijks acht miljoen ton plastic afval in onze oceanen terechtkomt. Dat is het equivalent van een vuilniswagen die elke minuut zijn lading dumpt. Als we niets doen, zal er tegen 2025 naar verwachting 1 ton plastic zijn voor elke 3 ton vis - en tegen 2050 zou er meer plastic afval dan vis in onze oceanen zijn. 

Welke plannen heeft uw ngo voor de toekomst? 

Aangezien met name rivieren die vanuit het binnenland de zee in stromen steeds vaker worden geïdentificeerd als de oorzaak van zwerfvuil op zee - en de "top tien" rivieren verantwoordelijk zijn voor 88 tot 95 procent van de totale wereldwijde plastic belasting in de oceanen, willen we ons concentreren hierover in de komende twee jaar plaats op dit gebied. Vorig jaar lanceerden we “Operatie Castor” in de Dominicaanse Republiek met als doel het afval van de Ozama en Isabela op te halen en zo de rivieren vrij te maken van vervuiling. Vandaag staan ​​we op het punt een regionaal recyclingcentrum voor plastic op te richten in de Dominicaanse Republiek. We willen de lokale bevolking opleiden en de beste recyclingtechnologie ter wereld naar deze regio brengen. Tegelijkertijd zijn we van plan WFO-schuilplaatsen te bouwen om te reageren op het enorme woningtekort en toekomstige orkaandreigingen. 

Wat vind je ervan om samen te werken met start-ups zoals wij? 

Wij slaan de beslissende brug tussen industrie en milieubescherming - en dat in een tijd waarin het thema van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de circulaire economie steeds belangrijker wordt. Tegelijkertijd moet echter ook het probleem van "ocean plastics" worden aangepakt door een verbeterde afvalinzameling en -sortering op het land. Daarom verwelkomen we samenwerking met alle bedrijven - groot en klein, waardoor we niet alleen een duidelijk standpunt kunnen innemen tegen plastic zwerfvuil in zee, maar ook een actieve rol kunnen spelen bij het verminderen ervan. 

Hoe kunnen industrieën, maar ook ieder van ons, helpen om iets te veranderen? Hoe kunnen we echte verandering teweegbrengen? 

Er zijn verschillende benaderingen om het mondiale probleem aan te pakken. Hoewel de focus ligt op het vermijden van afval, kunnen merkeigenaren en bedrijven ook actief deelnemen aan het recyclen van afval en daarmee het creëren van nieuwe, duurzame producten. De waardeketen begint met inzameling op zee. Naarmate het publieke bewustzijn toeneemt, zijn we ervan overtuigd dat we nieuwe partnerschappen over de hele wereld zullen smeden en nog meer praktische acties zullen ondernemen om in de toekomst het plastic in de oceanen te verminderen. Met de groeiende wereldwijde behoefte aan actie om plastic afval en de aanhoudende vervuiling van onze waterecosystemen aan te pakken, willen wij als organisatie blijven werken aan onze missie en tegelijkertijd onze operationele capaciteit buiten Europa vergroten. 

Welke kop over water zou je in de toekomst willen lezen? 

Sustainable Development Goal 6 (SDG) is behaald. (Noot van de redactie: de SDG is een van de 17 doelen die de Verenigde Naties in 2015 hebben gesteld. Het roept op tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor alle mensen.) 

Ontdek ons SKINCARE assortiment