25 jaar Wereldwaterdag

Of het nu gaat om afvalwater, waterkwaliteit of water en banen - sinds 1993, 22 maart als Internationale Wereldwaterdag, staat alles in het teken van water. Waterdag was het resultaat van een Wereldconferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992. Destijds riep de Algemene Vergadering van de VN Wereldwaterdag uit in een resolutie van 22 december 1992. Zelfs 25 jaar later heeft de dag zijn relevantie niet verloren - integendeel. Daarnaast is het jaarlijkse Wereld Water Rapport, dat op 22 maart verschijnt, een van de belangrijkste milieurapporten.

Natuur Voor Water 

Dit jaar is het motto van Wereldwaterdag “Manage water natural”. Het VN-rapport is dan ook gewijd aan een breed scala aan op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals gerichte grondwateraanvulling, herbebossing of het gebruik van wetlands, die een enorme rol spelen bij het verbeteren van de waterkwaliteit en -voorziening. Quasi uit de natuur, voor de natuur! 

Het rapport bevat onder meer nieuwe feiten en onderzoeksresultaten op het gebied van water. UN Water stelde onder andere vast dat 80% van het afvalwater in de wereld ongezuiverd in de natuur terechtkomt. Dit veroorzaakt milieuverontreiniging waarvan de gevolgen en omvang nog niet kunnen worden ingeschat. 

Kom meer te weten 

Verenigde Naties voor water 

Wereldwaterdag wordt sinds 2003 georganiseerd door UN Water, een organisatie die tot doel heeft alle water- en sanitatieprogramma's van de Verenigde Naties te coördineren. Ze hebben het tot hun missie gemaakt om universele toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te garanderen. Vooral Wereldwaterdag moet helpen om de aandacht van het grote publiek te vestigen op de mondiale doelstellingen en de lokale betekenis. 

Alle staten worden daarom opgeroepen om Wereldwaterdag te implementeren naar het model van de Verenigde Naties en passende maatregelen te nemen op nationaal niveau. Al vele jaren zijn steeds meer bedrijven en start-ups actief betrokken bij internationale Wereldwaterdag en dragen zo bij aan het wereldwijd op de agenda zetten van water. 

Kom meer te weten 

Ontdek ons SKINCARE assortiment